Beëdigde vertaling

  

Ik lever ook beëdigde vertalingen van officiële documenten, zoals diploma's, uittreksels, vonnissen, geboorte- en huwelijksakten, echtscheidingsaktes, notariële akten.

Beëdigde vertalingen

Een beëdigde vertaling is een vertaling die rechtsgeldig is gemaakt en gewaarmerkt is door een beëdigd vertaler. Een beëdigde vertaling is nodig voor officiële documenten die ten behoeve van officiële instanties vertaald moeten worden. Autoriteiten en overheidsinstanties vereisen doorgaans beëdigde of gecertificeerde vertalingen zodat ze zeker zijn dat de vertaling accuraat, volledig en conform de brontekst is.

 

Beëdigd vertaler

Een beëdigde vertaling kan alleen worden uitgevoerd door een beëdigd vertaler. Conform de Wet beëdigde tolken en vertalers mag een beëdigde vertaling alleen worden afgegeven door een vertaler die staat ingeschreven in het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv). Bovendien dient de vertaler te zijn beëdigd door een Nederlandse rechtbank en bij één of meerdere rechtbanken te staan geregistreerd.

 

  

Erkend beëdigd vertaler

Beëdiging

In 2015 ben ik door de Rechtbank Den Haag beëdigd als vertaler Nederlands-Engels.

 

Inschrijving

Ik sta ingeschreven in het Register beëdigde tolken en vertalers onder nummer 5408.

 

U kunt bij mij dan ook terecht voor een beëdigde vertaling van uw officiële documenten. Desgewenst verzorg ik tevens de benodigde apostilles en legalisaties.

 


Hebt u een beëdigde vertaling nodig? Neem dan vrijblijvend contact met mij op.