Juridische Vertaling

Ik verzorg juridische vertalingen van alle voorkomende soorten juridische stukken voor met name de advocatuur, het notariaat en het bedrijfsleven. Door mijn Engelse achtergrond, opleidingen en ervaring op het gebied van juridisch vertalen beschik ik over de benodigde vakkennis en deskundigheid, taalkundige expertise en vaardigheden voor het leveren van nauwkeurige en kwalitatieve juridische vertalingen.

 

U kunt bij mij terecht met al uw juridische teksten, zoals:

processtukken (zoals dagvaarding, conclusie van antwoord/repliek/dupliek, pleidooi, verzoekschrift, verweerschrift, beroepschrift, bezwaarschrift, memorie van grieven, memorie van antwoord, akten), juridische correspondentie, contracten, algemene voorwaarden, vonnissen, beschikkingen, statuten, notariële akten, volmachten, licenties, patenten en octrooien, diploma's & certificaten, getuigschriften, uittreksels, testamenten en  verblijfsvergunningen.

 

Wilt u een juridische tekst laten vertalen? Neem dan vrijblijvend contact met mij op.