Juridisch Advies

Rechtsgebieden

Aansprakelijkheidsrecht

Hebt u schade opgelopen en bent u van mening dat een ander daarvoor verantwoordelijk is? Steeds vaker wordt er in deze situatie een schadeclaim ingediend. De aansprakelijkheidsstelling is de eerste fase van het indienen van een schadeclaim. Allereerst zult u de tegenpartij daarom aansprakelijk moeten stellen voor de door u geleden schade. Ik help u hier graag ook voor overige juridische vragen of voor hulp bij bijvoorbeeld het opstellen van een klachtenbrief, kunt u bij mij terecht.

 

Sociaal Zekerheidsrecht

Hebt u een conflict met UWV, de gemeente of de belastingdienst of een probleem met uw uitkering en/of komt u in financiële moeilijkheden? U kunt bij mij terecht voor juridisch advies of bijstand op alle terreinen van het sociaal zekerheidsrecht. Onder het sociaal zekerheidsrecht vallen onder andere de Werkloosheidswet (WW), de Ziektewet (ZW), de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) en de Participatiewet. Ik help u graag met het opstellen van een bezwaar- of beroepschrift of bij het aantekenen van beroep bij de rechtbank.

 

Arbeidsrecht

Hebt u een geschil met uw werkgever? Om er voor te zorgen dat u geen overhaaste beslissingen neemt is het aan te raden om u goed te laten informeren over uw rechten en plichten. Ik help u graag bij onder andere het opstellen en controleren van een beëindigingsovereenkomst, het onderhandelen over een mogelijke transitievergoeding en concurrentiebeding of bij het vorderen van loon.

 

Contractenrecht

Wilt u beginnen als zelfstandig ondernemer of heeft u vraagtekens bij gehanteerde algemene voorwaarden? Het is van belang dat overeenkomsten op de juiste wijze zijn opgesteld en inhoudelijk beoordeeld worden en voldoen aan de daarvoor gestelde wettelijke eisen. Ik kan u daarbij ondersteunen. Ook bij het opstellen van overeenkomsten van opdracht, arbeidsovereenkomsten, algemene bepalingen en het beoordelen van contractvoorwaarden kunt u bij mij terecht.

 

Huurrecht

Hebt u algemene vragen over het huurrecht of loopt u als (ver)huurder tegen problemen aan? Ik informeer u graag over uw juridische positie en met het in kaart brengen van de te nemen stappen. U kunt onder andere bij mij terecht voor het doorlopen van uw huurcontract of het opstellen daarvan, maar ook met vraagstukken verband houdende met gebreken en onderhoud aan het gehuurde en overige huurrechtelijke vraagstukken of conflicten.

 

Strafrecht

Hebt u een algemene vraag over het strafrecht of bent u in aanraking gekomen met justitie? U kunt bij mij terecht met al uw strafrechtelijke vragen. Ik help u graag om een duidelijk beeld te krijgen van de consequenties van het plegen van specifieke strafbare feiten.

 

Ook voor overige juridische vragen of voor hulp bij bijvoorbeeld het opstellen van een klachtenbrief, kunt u bij mij terecht.

 


Hebt u een juridische vraag of conflict? Neem dan vrijblijvend contact met mij op.